प्रश्न २

मुलांच्या मनावर कशामुळे जास्त वाईट परिणाम होईल?


स्पिल्ट्सविला की लोकसभा अधिवेशन?


!

Comments

plz.jamlyas
batmidar.blogspot.com vach.

navi post.


avishwar thrav pahila.
Silence said…
स्पिल्ट्स्विला!!

लोकसभा अधिवेशन मुल बघतात तरी का?
Jaswandi said…
सिनेमा, हो वाचलं ना... सगळं असं पाहुन वाईट वाटतं आणि भरपुर चिडचिड होते!

silence,काही गोष्टी मुलांनी प्रत्यक्ष बघायची गरज नसते, घरात बोलणी होतातचं आणि ती इतकी smart आहेत की त्यांना हल्ली सगळं समजत असतं... स्पिल्टस्विला चा परिणाम नक्कीच जास्त दिसेल आत्ता पण अधिवेशनाचे परिणाम दुरवर दिसतील!

Popular posts from this blog

हुमुहुमुनुकूनुकूआप्वा - हवाई मेमरीज - १

हँलोविन

1 extra second