m&m

मी आणि माझा ४ वर्षाचा अमेरीकाळलेला भाचा, आम्ही m&m खात बसलो होतो... त्याने संपूर्ण बॉक्सवर कब्जा केलेला होता... मला अगदीच एखादी गोळी, तीसुद्धा त्याच्या ना आवडत्या रंगाची मिळत होती... आणि तो छोटीशी असली तरी त्याची मुठभरून गोळ्या खात होता..

मी: एकावेळी १० पेक्षा जास्त m&m नसतात खायचे...

तो: who says so?

मी: My Mom...

तो: where is your Mommy?

मी: India...

तो: India? That's very far... Why Don't you live with your mommy?

मी: कारण आता मी सागर मामासोबत राहते न...

तो: yakk... How can you live with a guy and not with your mommy??

मी: आह्ह....(काय उत्तर द्यावं न सुचल्याने त्याच्याकडे पाहात बसले)

तो: don't worry... when I grow up I will buy a big red car and I will take you to your Mommy...okay? and don't cry... take this box and eat as many m&m as you want.. I wont tell anyone... Just don't eat Red and Blue.. And don't eat Green and Yellow...


याआधी कोणत्याच गोळ्या इतक्या गोड नव्हत्या लागल्या...
Comments

Vidya Bhutkar said…
Sometimes kids say these things so innocently, gives a tear of joy. :)
My daughter said to her mama,'Even if the sweets' shop is closed, you should at least come to see me.' :) No wonder her mama came home at 9pm just to meet her.

Vidya.

Popular posts from this blog

हुमुहुमुनुकूनुकूआप्वा - हवाई मेमरीज - १

हँलोविन

1 extra second